The Executive Broker way

Processen bakom en framgångsrik tillfällig perfect match

Inom Interim Management är snabbhet, träffsäkerhet och personmatchning avgörande framgångsfaktorer. Grunden utgörs av en gemensam bild av hur ditt tillfälliga behov ser ut.
Vid den inledande diskussionen identifierar vi tillsammans hur ert behov ser ut. När vi säkerställt att vi har en tydlig bild av uppdraget presenterar vi förslag på relevanta interimskonsulter som möter era behov. Vi utvärderar och säkerställer konsultens operativa erfarenhet, personlighet och inte minst tillgänglighet samt arvodesanspråk. När ni har gjort ert val sätter vi er samman för ett första möte med varandra. Från initial dialog kring uppdraget till presentation av relevanta interimskonsulter tar det vanligen cirka en vecka, ibland ännu snabbare.

Executive Broker står för hela risken fram tills att kontrakten är undertecknade och interimskonsulten har inlett sitt arbete. Som uppdragsgivare betalar du enbart för konsultens arbetade tid. Det arvode som presenteras för dig är den totala kostnaden för att anlita konsulten, dvs det inkluderar konsultens pension, sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och även vårt förmedlingsarvode.

1. Specifikation av uppdraget

Vid starten av interimsuppdraget formuleras en övergripande kravprofil. Kravprofilen ska förmedla konsultens uppgift, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken tidigare erfarenhet och personlighet som efterfrågas. Den tänkta tidsperioden och arvodesnivån för uppdraget specificeras även vid denna initiala diskussion.

2. Kartläggning

Kartläggning sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de konsulter som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Utgångspunken är en kombination av konsulter i vårt etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Ditt bolag och uppdraget marknadsförs, samtidigt som konsultens lämplighet, tillgänglighet och arvodesnivå säkerställs.

Testa vad vi går för...

På Executive Broker älskar vi utmaningar och att överträffa förväntningar. Kluriga kravprofiler? Ständigt. Och våra kunder väljer oss igen och igen. Genom mångårig erfarenhet av Search har vi kompetensen att matcha rätt kompetens och personlighet med ett specifikt behov.