Processen

Executive Brokers process är enkel. Vi har en ständig dialog med befintligt och ständigt växande nätverk inom Interim Management. Vi vet vilka kompetenser som finns och vilka kandidater som är tillgängliga. Vi kan därför mycket snabbt, ofta på bara något dygn, presentera några av de bästa interimskandidaterna på marknaden. Men vi nöjer oss inte där utan lägger alltid till search för att se till att urvalet blir relevant och uppdaterat. Vi ger oss inte förrän du som uppdragsgivare är nöjd med resultatet.

1. 1. Specifikation / Kravprofil

Vid starten av interimsuppdraget formuleras en övergripande kravprofil. Kravprofilen ska förmedla konsultens uppgift, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken tidigare erfarenhet och personlighet som efterfrågas. Den tänkta tidsperioden och arvodesnivån för uppdraget specificeras även vid denna initiala diskussion.

2. 2. Kartläggning

Kartläggning sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de konsulter som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Utgångspunken är en kombination av konsulter i vårt etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Ditt bolag och uppdraget marknadsförs, samtidigt som konsultens lämplighet, tillgänglighet och arvodesnivå säkerställs.

3. 3. Bedömning / Presentation

De konsulter som bedöms vara allra mest lämpade för uppdraget väljs ut och presenteras. Urvalet baseras på konsultens tidigare erfarenhet och kompetens, personlighet samt tillgänglighet och arvodesanspråk.

4. 4. Kontraktskrivning

Executive Broker skriver kontrakt med två parter. Ett uppdragsavtal upprättas med uppdragsgivaren och ett konsultavtal upprättas med det konsultbolag som uppdragsgivaren valt att anlita för interimsuppdraget. Samtliga konsulter som vi har varit i kontakt med avseende uppdraget återkopplas.

5. 5. Uppföljnng

Vi fortsätter även när uppdraget har påbörjats. För oss är det viktigt med en kontinuerlig dialog både med uppdragsgivare och interimskonsult under hela den tidsperiod som uppdraget löper. Vi säkerställer att båda parter har ett värde av varandra. Det är även vanligt att uppdraget förlängs och i vissa fall leder till en permanent anställning.

Victoria Gillberg
Partner & CEO Executive Broker
+46 703 00 61 50
Mail

Fördelar med Executive Broker

Hastighet

Med ett stort och ständigt växande nätverk som vi håller tät dialog med, kan vi vara väldigt snabba med våra leveranser. Ofta kan vi presentera kandidater på bara ett par dygn.

Kvalitet

Med hög träffsäkerhet tack vare en lång erfarenhet inom search i kombination med nätverk av erfarna kandidater kan vi leverera de bästa interimskonsulterna på marknaden.

Engagemang

Vi har passion för det vi gör, för våra kunder och för våra konsulter. Och framför allt - vi tycker det vi gör att det roligaste som finns!

Jag vill höra mer

Kontakta oss om du vill ha hjälp med en interim ledare, specialist eller vill diskutera hur vi kan hjälpa er med strategiska organisatoriska frågor.