Varför Interim

Idag har allt fler företag insett värdet av att anlita interimskonsulter med relevant operativ erfarenhet till sin organisation. De situationer som en Interim Manager är den bästa lösningen är många, alltifrån avsaknad av en specifik kompetens företaget har behov av just nu, till en resurs som kan driva större förändringsprojekt. Historiskt har det vanligaste tillfället att använda sig av en interimslösning varit i samband med en föräldraledighet eller sjukskrivning. Det behovet kvarstår såklart. Idag har dock allt fler bolag insett värdet av en interim manager vid betydligt fler tillfällen så, dessutom med ett större syfte än att "bara" hålla arbetet flytande.

När är interim en bra lösning?

Förändringsledning

En interim chef kan facilitera förändringar av olika slag. Det kan handla om en omorganisation där det kan ta lite tid innan det långsiktiga behovet kan definieras. Eller behov av att genomdriva förändring som upplevs som ansträngande för de anställda. Att bygga förtroende som ledare och samtidigt driva igenom tuffa beslut är en svår kombination.

Specifik kompetens

Ibland finns ett tillfälligt behov av en spetskompetens som ditt företag inte behöver långsiktigt. Här är situation och behov varierande i oändlighet. Det kan t ex vara en börsintroduktion eller upprättandet av en e-handel. Ditt kortsiktiga behov ser ut på ett sätt, medan vad din organisation behöver över tid är något helt annat.

Snabb tillsättning

Ledarstolen står plötsligt tom och affärsområdet behöver en ledare. Att rekrytera rätt ersättare är både affärskritiskt och det tar tid. Searchprocessen i sig behöver sitt utrymme och uppsägningstiden kan vara flera månader på ledande positioner. Det skapar ett andrum och lugn i sökandet att ha en interim manager på plats i väntan på den permanenta lösningen.

"Tack för en mycket bra och smidig process! Victoria och Executive Broker var snabba och flexibla. Jag är imponerad av förmågan att hitta kandidater av så hög kvalitet och med så mycket relevant erfarenhet på så kort tid. Victoria har också varit ett värdefullt bollplank för oss kring hur vi ska rekrytera framåt. Vi kommer att fortsätta anlita Victoria och Executive Broker framöver."

Petra von Rohr, CEO BioCool