Konsultprocessen

För oss på Executive Broker är relationen till dig som interimskonsult den absolut viktigaste framgångsfaktorn för en lyckad matchning. Eftersom det går snabbt inom Interim Management är det viktigt för oss att förstå din kompetensbakgrund och vilken typ av uppdrag som driver dig.

1. Presentation av uppdraget

En kortfattad presentation av huvuddragen i uppdraget presenteras för dig. Vi kollar av din tillgänglighet och arvodesnivå kopplad till det aktuella uppdraget. Om det låter intressant så tar vi en fördjupad dialog kring uppdraget.

2. Möte med Executive Broker

Vi träffas för att diskutera uppdraget närmare. Om det är en bra match mellan din kompetens och uppgiften i uppdraget kommer din profil att presenteras för uppdragsgivaren.

3. Möte med Uppdragsgivaren

I mötet med uppdragsgivaren får du nu en fördjupad förståelse för uppdraget och vad som förväntas av dig som konsult. Ni får även möjlighet att känna hur väl personkemin fungerar med varandra.

4. Kontraktskrivning

När allt stämmer från båda sidor skriver Executive Broker ett konsultavtal med ditt konsultbolag parallellt med att uppdragsavtalet upprättas med uppdragsgivaren.

5. Uppföljning

Under hela uppdragets löptid har vi en kontinuerlig dialog med både uppdragsgivare och dig som konsult. Vi säkerställer att båda parter har ett värde av varandra. Det är även vanligt att uppdraget förlängs och i vissa fall leder till en permanent anställning.

Victoria Gillberg
Partner & CEO Executive Broker
+46 703 00 61 50
Mail