The Executive Broker way

Processen bakom träffsäkerheten i matchningen

För oss på Executive Broker är relationen till dig som interimskonsult den absolut viktigaste framgångsfaktorn för en lyckad matchning. Eftersom det går snabbt inom Interim Management är det viktigt för oss att förstå din kompetensbakgrund och vilken typ av uppdrag som driver dig.

1. Presentation av uppdraget

En kortfattad presentation av huvuddragen i uppdraget presenteras för dig. Vi kollar av din tillgänglighet och arvodesnivå kopplad till det aktuella uppdraget. Om det låter intressant så tar vi en fördjupad dialog kring uppdraget.

2. Möte med Executive Broker

Vi träffas för att diskutera uppdraget närmare. Om det är en bra match mellan din kompetens och uppgiften i uppdraget kommer din profil att presenteras för uppdragsgivaren.

Pågående interimsuppdrag just nu

Det låter som ni arbetar på ett sätt jag tycker om och vill gärna samarbeta med er om rätt uppdrag dyker upp. Här kan du se vilken konsultkompetens som vi letar efter just nu. Hittar du något intressant? Hör gärna av dig till oss.

Aktuella interimsuppdrag