Kompetens skapar affärsnytta

Situationer för Interim Management

Historiskt har det vanligaste tillfället att använda sig av en interimslösning varit i samband med en föräldraledighet eller sjukskrivning. Det behovet kvarstår såklart. Idag har dock allt fler bolag insett värdet av en interim manager vid betydligt fler tillfällen så, dessutom med ett större syfte än att "bara" hålla arbetet flytande.
Förändringsledning
Företag som står inför större förändringar av olika slag. Det kan handla om en organisationsförändring där pusselbitarna behöver komma på plats innan det långsiktiga behovet kan definieras. Eller behovet av att genomdriva förändringar som upplevs som ansträngande för de anställda. Att bygga förtroende som ledare och samtidigt driva igenom tuffa beslut kan vara en svår kombination.

Specifik kompetens
Ibland finns ett tillfälligt behov av en spetskompetens som ditt företag inte behöver långsiktigt. Här är situationerna och behoven varierande i oändlighet. Det skulle kunna vara en större systemimplementation, börsintroduktion eller upprättandet av en e-handel. Ditt kortsiktiga behov ser ut på ett sätt, medan vad din organisation behöver över tid är något helt annat.

Snabb tillsättning
Ledarstolen står plötsligt tom och affärsområdet behöver en ledare. Att rekrytera rätt ersättare är både affärskritiskt och det tar oftast lite tid. Searchprocessen i sig själv behöver sitt utrymme, men framför allt handlar det om uppsägningstiden som oftast är ett antal månader på ledande positioner. Det skapar ett andrum och lugn i sökandet att ha en interim manager på plats i väntan på den rätta permanenta lösningen.

Head Agent Group

Executive Broker är ett systerföretag till Head Agent som har en mångårig framgång inom Executive Search. Den snabba tillväxten har belönats med både DI Gaseller och VA Superföretag. Här kan du se vilka kompletterande tjänster som vi har inom gruppen.

Om Head Agent Group

And the Gasell goes to...

Head Agent Group. Det är ofint att skryta, vi vet, men bakom DI Gasell-utmärkelserna ligger passionen att förändra en bransch och mycket hårt arbete. Thank you!

Vänligen kontakta mig

Vad roligt att du vill höra ifrån oss. Maila oss dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort. Allt gott!

Håll dig uppdaterad om nya och tillsatta interimsuppdrag