Anlita Executive Broker

Relevant kompetens på plats inom kort

Utmärkande för Executive Broker är vår genuina passion och kompetens att hitta den perfekta matchen, både för dig som kund och våra interimskonsulter. Framgångsfaktorerna som ligger till grund för ett ömsesidigt värdeskapande är desamma oavsett om det handlar om en tillfällig eller mer långsiktig lösning.
För att möjliggöra en bra matchning krävs ett personligt, långsiktigt och respektfullt förhållningssätt till alla de människor vi möter. Varje personligt möte är därför lika viktigt för oss. Oavsett om det handlar om behovet av en interimskonsult eller ett nytt spännande uppdrag.

Executive Broker har ett ständigt aktuellt och växande nätverk av personer som skapar tillväxt inom sin profession. Vi söker aktivt upp och har en kontinuerlig dialog med de mest attraktiva och framgångsrika konsulterna för att hitta just din perfekta match.

Relevanta interimsuppdrag för Executive Broker

Vi förmedlar Interim Managers och specialister med operativ erfarenhet inom:

General Management
Finance
Human Resource
Marketing / Communication
Digital / IT
Supply Chain / Procurement

Varje företag och uppdrag behöver sin spetskompetens. Fråga oss gärna om vi kan vara behjälpliga med just ditt behov.

Referensuppdrag

Executive Broker arbetar med Interim Management och specialister inom de flesta kompetensområden ett företag kan tänkas behöva. Att presentera rätt konsultprofil avseende både kompetens och kulturell match är det vi är allra bäst på. En tillfällig Perfect Match helt enkelt.

Visa referensuppdrag

Affärsinitiativ möter nya behov

Marknaden rör sig i ett allt högre tempo. För att vara konkurrenskraftig så krävs det snabbhet, anpassning och rörlighet. Konkurrensen på kvalificerad arbetskraft hårdnar och ny teknik utvecklas som stöd i jakten. Här finns mer information om de tjänster som Head Agent Group tillhandahåller i jakten på the Perfect Match.

Nöjda? Aldrig, vi kommer ständigt ligga i framkant för att definiera morgondagens arbetsmarknad.

Så här jobbar vi

Framgångsfaktorn bakom ett lyckat samarbete handlar om kompetens, samarbete och en löpande dialog. Vårt ansvar är att driva, utmana och agera konsultativt. Det arbetet startar redan vid specificeringen av ert behov och fortsätter under hela uppdragsperioden.

Process & arbetsmetodik

Sagt om oss.

Head Agent har varit en utmärkt partner till oss i våra rekryteringsprocesser. Genom stor förståelse för vår kultur, samt genom att snabbt anpassa sig till vårt flexibla sätt att rekrytera, har Head Agent levererat toppkandidater i samtliga samarbeten med hög effektivitet och stor träffsäkerhet.
- Mathias Timell, Talent Acquisition Delivery Lead på Klarna
Jag uppskattar verkligen att vår kontaktperson på Head Agent la mycket energi på att förstå vår målgrupp och dess beteendemönster och att de tittade bortom det vi specifikt rekryterade till. Jag gillar också Head Agents tillgänglighet, värme och professionalism!
- Haval van Drumpt, Tidigare CEO på Halebop
Head Agents styrkor är deras nytänkande sätt att arbeta med searchprocesser och deras förmåga att knyta Sveriges bästa rekryterare till sig. Resultatet är effektiva och träffsäkra rekryteringsprocesser och ett alltid lika trevligt samarbete.
- Martina Ehn, HR-chef på Blocket
Head Agents kunskap om människor och förmåga att sortera fram digital kompetens var imponerade och ledde fram till två mycket skarpa rekryteringar som vi själva annars aldrig kunna identifiera.
- Patrick Danckwardt, Head of TV på Com Hem
Jag har haft väldigt bra upplevelser av att jobba med Head Agent under rekryteringsprocesserna jag ansvarat för. De är genuint intresserade, ställer många följdfrågor, lägger mycket tid på kandidatpresentation och är väldigt raka, proffsiga och lätta att ha att göra med. Full pott!
- Caroline Roth, Tidigare Group CMO på GANT
Vi anlitade Head Agent för rekrytering av fem chefer och är mycket nöjda. Head Agent har genomgående varit professionella, lyhörda och resultatinriktade. Utmärkande är att Head Agent varit flexibla till förändringar under rekryteringsprocessen. Därutöver har kandidaterna fått ett gott mottagande av Head Agent.
- Harry McNeil, CEO på Hero

And the Gasell goes to...

Head Agent Group. Det är ofint att skryta, vi vet, men bakom DI Gasell-utmärkelserna ligger passionen att förändra en bransch och mycket hårt arbete. Thank you!